Amsterdamo prostitutės priešinasi ekskursijų uždraudimui

Amsterdamo prostitutės Olandijos prostitutės sukilo prieš valdžios planus, uždrausti turistų ekskursijas po raudonųjų žibintų kvartalą. Amsterdamo prostitutės priešinasi Nyderlandų sostinės valdžia planuoja uždrausti ekskursijoms lankytis raudonųjų žibintų kvartale. Tuo norima sumažinti turistų skaičių, kurie blokuoja siauras Amsterdamo centro gatveles,bei pagerinti galimybę lengviau pasiekti istorines miesto vietas. Nuo š. m. balandžio 1-osios jau įvestas draudimas rengti…

Read more